Training Vrouw! 

Het drieluik 'Vrouw! Onderweg naar jouw essentie.' 

 

In de training 'vrouw!' ondernemen we een reis die begint als je nog helemaal in verbinding bent met je moeder. Jouw wereld en de wereld van  je moeder zijn aanvankelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een wereld waarin je volledig versmolten bent met je moeder en haar (positieve en negatieve) energie.

Je moeders ideeën (of de afwezigheid daarvan) over vrouw-zijn, haar waarden en normen en overtuigingen over het leven, over seksualiteit en over mannen, draagt ze onvermijdelijk op jou over. Naarmate je ouder wordt zullen ook de overtuigingen van je vader een belangrijke rol gaan spelen. Dit leidt er uiteindelijk toe dat er verwarring bij je kan ontstaan over wat werkelijk van jou is en wie jijzelf werkelijk bent. De gevolgen hiervan kunnen je leven diepgaand beïnvloeden.

Het doel van onze gezamenlijke reis is om op zoek te gaan naar wat werkelijk van jou is: jouw kracht, liefde, eigen wijsheid, jouw vrijheid en levensenergie. Door dit proces samen met andere vrouwen te beleven en (h)erkenning te vinden bij elkaar, ontstaat er verbondenheid en steun. Dat is zusterschap.

Weekend 1   

In dit weekend maak je contact met gevoelens en gebeurtenissen uit de eerste twee jaar van je leven. In die periode was de relatie met je moeder de belangrijkste. Je leert je hechten aan je lijf en aan het leven via de verbinding/hechting met je moeder. In hoeverre ben jij versmolten met je moeder? Je kunt ontdekken wat werkelijk van jou is en teruggeven wat bij haar hoort.

Weekend 2 

Een weekend waarin we gebruik maken van een warmwaterrebirthingsessie. Hierin kun je het oude achter je laten en jouw eigen overtuigingen in de wereld zetten. Je komt weer in contact met je essentie en levenskracht, en je wordt als het ware opnieuw geboren. Hierdoor kun je een begin maken met het nemen van de verantwoordelijkheid voor de vrouw die jij werkelijk bent. Het is een prachtig en indrukwekkend blok waarin je jezelf kan laten dragen door de andere vrouwen en waarin het zusterschap zich kan verdiepen.

Weekend 3   

Vanuit de ervaring van het vorige weekend ga je nu naar de tijd waarin je jezelf als meisje begint te ontdekken. Hier speelt je vader ook een belangrijke rol. Je maakt contact met de boodschappen die je hebt meegekregen over vrouw-zijn, je lichaam, je levensenergie en seksualiteit en hoe deze tot uitdrukking komen in je relaties.

Informatie over data, trainers en kosten vind je door deze link te volgen: www.aumm.nl/training-vrouw.

 

 

Praktijk Hara | Zuidesch 1a | 9304 TW Lieveren | 050 - 5013018
Kamer van Koophandel 01134022 

Back to top